DUE DILIGENCE parków i farm wiatrowych
 

DUE DILIGENCE

Dokonujemy oceny aktualnej kondycji elektrowni wiatrowych z uwzględnieniem analizy dokumentacji oraz stanu technicznego maszyn.

kontrole i przeglądy przed upływem gwarancji
 

PRZEGLĄDY PRZED UPŁYWEM GWARANCJI

Dokonujemy kontroli stanu technicznego maszyny tuż przed upływem okresu gwarancyjnego oraz jakie jeszcze prace konserwacyjne należałoby w ramach gwarancji wykonać.

przeglądy techniczne i inspekcje parków oraz elektrowni wiatrowych
 

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Przeprowadzamy cykliczne inspekcje stanu technicznego elektrowni i farm wiatrowych, pozwalające na stałą kontrolę urządzenia i poszczególnych podzespołów.

kontrole farm wiatrowych

Przegląd dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej

Sprawdzamy kompletność dokumentacji ruchowej z wykonanych prac konserwacyjnych, naprawczych i kontrolnych parków wiatrowych, jak również sprawdzamy wykonalność tychże zapisów.
więcej
inspakcje i kontrole łopat wirnika

Inspekcje Łopat Wirnika

Dokonujemy inspekcji łopat wirnika, wskazując wszelkie nieprawidłowości ograniczające wydajną pracę.
więcej
Badanie endoskopowe przekładni

Badanie endoskopowe przekładni

Analizujemy stan uzębień oraz łożysk w przekładni, zwracając uwagę na nadmierne zużycie lub uszkodzenia.
więcej